02/11/2020
Sven Haenen

Eerder deze week vond er een constructief overleg plaats tussen de sportieve cel en de covid19 cel van onze club. De uitkomst van dit overleg lees je hier.

 
 
 
 
 
 

Nieuwe regels vanaf maandag 16/11 tot en met minstens 13/12:

 • EK + U8 tot en met U13 behouden het bestaande klassieke trainingsschema. 
 • Op zaterdag mag er optioneel een extra training worden voorzien: U8/9 van 11-13u, U10/11 van 13-15u, U12/13 van 15u-17u.
 • Enkel voor het spelen van vriendschappelijke matchen heeft de Covid cel een negatief advies gegeven om het risico te beperken en aangezien er onderling voldoende mogelijkheden zijn voor een extra training in het weekend of een onderlinge match.
 • Ouder dan U13 en hoger mag er niet worden getraind in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) => zie Ministrieel Besluit van 1 november.
 • Enkel de ouders van Eigen Kompetitie spelers zijn welkom binnen de club. Maximaal 1 ouder per kind. Heropstart EK op 21/11.
 • We volgen hiermee de richtlijnen van de overheid, Voetbal Vlaanderen en de gemeente Edegem.

Dit wil zeggen dat er voor deze leeftijdscategorieën op onze club opnieuw getraind kan worden. Wedstrijden spelen thuis of op verplaatsing is niet toegelaten voor onze leden. Wij rekenen op iedereen's solidariteit om niet op eigen houtje velden te reserveren elders of om op verplaatsing een wedstrijd af te werken.

Naast het sportieve zijn er ook nog enkele belangrijke regels van kracht, u allen niet onbekend intussen:

 • Aanwezigheid op trainingen dient verplicht per ploeg in Twizzit geregistreerd te staan, naar contacttracing toe (het is het uitgelezen moment ploegen deze tool te laten gebruiken).
 • Mondmasker verplicht boven U13 naast het veld.
 • Trainers dienen ook tijdens de training afstand te bewaren van spelers (1,5 meter regel is hier van toepassing).
 • Verplicht Circulatieplan volgen.
 • Handgel gebruiken.
 • Materiaal ontsmetten.
 • Registratieplicht voor ouders EK.
 • Chalet blijft gesloten - gebouwen enkel toegankelijk voor in/uitschakelen veldverlichting.
 • Trainers worden gevraagd om steeds te checken of er voldoende handgel is en ook om aan te vullen indien niet zo is.
 • De laatste op de club voor die dag dient ook af te sluiten.
 • Kinderen of trainers die zelf besmet of hoogrisico contact zijn, moeten in quarantaine en melden dit aan de begeleider.
 • Kinderen of trainers met symptomen moeten als eerste stap naar de huisarts gaan en melden dit aan de begeleider.

 

Eerder gaf Voetbal Vlaanderen gaf ook meer perspectief over de heropstart van de competitie begin 2021. Elke beslissing blijft voorwaardelijk gezien de constant veranderende coronasituatie. Maar gezien vele clubs snakken naar een duidelijke tijdslijn en naar toekomstperspectief geven we het volgende mee (bron: Voetbal Vlaanderen):

 • De amateurcompetities liggen stil door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 tot en met 13 december 2020. Gezien er door 13j en ouder niet in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) kan worden getraind, gezien een voorbereidingsperiode van enkele weken, voor opstart van de competitie nodig is, worden alle competities van Voetbal Vlaanderen stopgezet tot eind 2020.
 • We plannen de hervatting van de competities vanaf maandag 4 januari 2021. Futsal en minivoetbal kunnen op die dag met een nieuwe competitieweek starten.
 • Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetities wordt ingepland op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. Dit geldt voor senioreswedstrijden, competitief en recreatief, evenals voor alle jeugdwedstrijden.
 • Voor de individueel uitgestelde wedstrijden door coronagevallen, omwille van bekerdeelname of andere redenen bieden we een dubbele mogelijkheid aan:
  • Ingeval uw club – al dan niet uitzonderlijk - over een gehomologeerde verlichting beschikt, kunnen deze wedstrijden midweek worden gespeeld, op één van de volgende woensdagen, met name op 6, 13, 20 of 27 januari 2021.
  • Indien de coronasituatie het mogelijk maakt kunnen die wedstrijden ook in overleg tussen teams en het verantwoordelijke competitiesecretariaat uitzonderlijk op 26 of 27 december 2020, of op 2 en 3 januari 2021 worden gespeeld.

Het is de ambitie om de clubs zo snel mogelijk op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden te krijgen met het oog op een verder correct verloop van de competitie in functie van de afgesproken algemene regels van toepassing inzake vroegtijdige beëindiging.

Derhalve dient – nogmaals onder voorbehoud van corona - één van beide bovenstaande opties ingevuld. Deze wedstrijden dienen uiterlijk 31 januari 2021 te worden voorzien. 

De komende dagen bekijken we het effect hiervan op de competitiekalenders van onze ploegen.

Als sportclub betreuren we het dat we momenteel niet langer een sportaanbod kunnen verzekeren voor een deel van de leden, maar de huidige context dwingt ons om deze maatregelen te treffen. We moedigen iedereen aan om actief te blijven, met de vooropgestelde regels in achting genomen. Hopelijk zien we elkaar snel terug op de club!

Stay safe & healthy!

Het bestuur + Cel Covid