10 jaar OLVE

 

academische zitting en receptie op september 1979

ik was reeds lid en was dus uitgenodigd

door de heer Noë, gastfotograaf van OLVE een ondanks geen medewerker werd tijdens de viering van 10 jaar OLVE een fotografisch overzicht gegeven van

OLVE Badminton veroverde een ereplaats in deze competitie

Ook bestonden nog tafeltennis en volleybal,

schaken en atletiek op non-actief door gebrek aan belangstelling

viering op 7 september 1979 met een misviering in de Baseliek Mgr. Danneels werd bijgestaan door de directeur van de school E.H. Lemmens en de Proost E.H. Renquin met een stemmige begeleiding van “De Vagebondjes”,  Nadien een academische zitting in de school

Badminton: Interclub Nationale Divisie II won OLVE I de titel en promoveerde naar Eerste Divisie

                   Interclub II Liga B speelde OLVE II en veroverde de derde plaats

                   Interclub II Liga C won OLVE III de titel en promoveerde naar II liga

                   Interclub III Liga C veroverde  OLVE IV een tweede plaats

                   OLVE V nam ook deel aan de competitie

Herenkompetitie A.V.V.V. nam OLVE deel met 3 ploegen

OLVE I veroverde de titel in de hoogste reeks

OLVE II

OLVE III veroverde de 3de plaats

Tafeltennis werd gespeeld door ongeveer 50 spelers

Volleybal

 

15 jaar OLVE

viering 25 juni 1983

40tal medewerkers en een 600tal leden – voetbal, badminton (kampioenstitel), tafeltennis (40tal) zijn succesvol

badminton ongeveer evenveel leden als voetbal

afdelingsvoorzitters: Jos Schoeters – voetbal

                                                             Lieven de Mulder – badminton

                                 Luc Van Dijck – tafeltennis

Voorzitter: Rik Schmook

Inwijding van de nieuwe sportlokalen op de Prins Boudewijnlaan op 25 juni 1983

Directeur school: A. Renquin

 

25 jaar Olve

 

Om het 25-jarig bestaan van S.C. OLVE inde kijker te plaatsen, werd op 15 oktober jongstleden een Academische Zitting met aansluitende receptie georganiseerd. Die dag werd begonnen met alle competitiewedstrijden 's morgens te spelen; de Eigen Competitie werd verschoven naar de periode 12u30-15 u; dit stelde alle spelers, begeleiders en supporters in de gelegenheid om tijdig en proper aanwezig te zijn op de Eucharistieviering om 15u45 in de Basiliek te Edegem.

In ons midden mochten wij ook de heer L.Tindemans begroeten, alsook de burgemeester, enkele schepenen, Verbondsleden, de directie van het college, afvaardigingen van diverse KKVS-clubs en uiteraard zeer veel spelers, medewerkers en supporters van S.C. OLVE. Onze proost, E.H. Reinquin, celebreerde de dienst, die voortreffelijk voorbereid werd door eigen medewerkers; de tussenzangen van Ria De Wachter weergalmden indringend in dit immense gebouw. Ook de versiering van de kerk gebeurde voortreffelijk door eigen medewerkers. Na de Eucharistieviering, werd de gloednieuwe S.C.OLVE-vlag plechtig gewijd.

Na de misviering, trokken allen naar de aula van het OLVE-college voor de Academische Zitting; de 350 aanwezigen kregen een rozette "25 jaar S.C. OLVE' opgestoken, terwijl de kinderen afgeleid werden naar de polyvalente zaal, waar zij getrakteerd werden op een speelfilm en versnaperingen á volonte. Ook hier viel de prachtige versiering van de zaal onmiddellijk op; bij het betreden van de aula werden levensechte, in OLVE-kleuren getooide etalagepoppen, opgesteld die iedereen duidelijk moesten maken dat men echt bij S.C. OLVE terechtgekomen was en niet bij den Antwerp zoals de rood-witte doeken in de zaal deden vermoeden.

De heren Tindemans, Snyders, Peyffers en Halsberghe slaagden erin hun publiek van begin tot einde te boeien met hun toespraken. Ook de tussenkomsten van de moderator, J. Verslype, en de muzikale intermezzo's van Philip Laheye en Co. Werden ten zeerste geapprecieerd. Na de toespraken werden de spelers/medewerkers van het eerste uur op een gepaste wijze gehuldigd; een voor een werden zij typerend aangekondigd door J. Verslype, waarna zij het podium mochten betreden om hun passend geschenk in ontvangst te nemen.