Voor de betaling van het lidgeld wordt een factuur verzonden hetzij via post, hetzij via mail.
Op de factuur wordt een vervaldatum vermeld vóór dewelke de betaling dient te gebeuren. 
Bij betaling na de vervaldatum vervalt de korting en dient er 50 EUR meer betaald te worden.
           
    LIDGELD 2018-2019      
      Vóór vervaldatum Na vervaldatum  
       
spelers   geboortejaar 2012-2013 110 160  
spelers tot en met geboortejaar 2011 200 250  
2de en   volgende aangesloten gezin 110 160  
kinderen van medewerkers geboortejaar 1998 - 2013 110 160  
kinderen van medewerkers tot en met geboortejaar 1997 200 250  
spelers -   medewerkers 110 160  
meisjes cadetten - scholieren    110 160  
 Nieuwe aansluitingen     éénmalige bijdrage kunstgrasveld 90     
Rekeningnummer:  BE58 7895 3498 0579