Belangrijk:

De planning van de toogdienst vindt u steeds op deze website.

Concreet betreft het hier 1 (evt 2) toogdiensten gedurende 1 zaterdag of zondag (dus geen volledig weekend) op een volledig voetbalseizoen.

Gelet op het feit dat een populaire club als de onze enkel draaiende blijft door de vrije inzet van onze talrijke vrijwilligers, rekenen wij ook deze ene keer opnieuw op uw medewerking!


Spelers uit de reeksen junioren, senioren, veteranen en dames zijn verplicht de toogdienst zelf te verzorgen in een beurtrolsysteem. Bij de jongeren rekenen we op de ouders hun engagement.

Nog enkele "regeltjes":

* Bij afgelasting is dezelfde ploeg van dienst wanneer de wedstrijden worden gespeeld.
* Bij belet zelf voor vervanging zorgen. Evt wisselen met een andere ploeg is toegelaten, mits wederzijds akkoord.
* Bij verzuim volgen er automatisch sancties. (Deze zijn vaak minder amusant dan een toogdienst!)
* Uw beurt vervalt niet bij uitgestelde wedstrijden.


Toogdienst op zaterdag:  aanwezig vf 12u tot sluiting (afhankelijk van het aantal wedstrijden)
Toogdienst op zondag: aanwezig om 9u15 tot sluiting.

Per dienst is het aangeraden om tegelijkertijd met 3 à 4 personen aanwezig te zijn! Er wordt ook telkens een "verantwoordelijke" afgesproken, die instaat voor de planning, opstart en afsluit. Voor meer inlichtingen staat Sofie (of iemand anders van de Raad Van Bestuur) eventueel ter beschikking. Maar de verantwoordelijkheid blijft bij de aanwezige tapploeg van dienst.

BEDANKT VOOR IEDERS INZET EN MEDEWERKING!!!