De ethische raad is een orgaan dat bemiddelt in interne conflicten. 

ER is adviserend aan de raad van bestuur
Het ER is adviserend zowel in algemene en/of individuele dossiers; en dit op voorstel van de RvB

Op het einde van het seizoen wordt een evaluatie gemaakt van het voorbije werkjaar
De leden worden benoemd op voorstel van de RvB en zijn in principe benoemd voor 1 jaar
Adviezen zijn enkel geldig indien de ER uit minimum 3 leden bestaat

Adviezen worden bij eenvoudige meerderheid genomen